Dostawa dodatkowych elementów do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej wraz z instalacją, konfiguracją i…

28.05.2014
Zamówienia publiczne – 2014

Dostawa dodatkowych elementów do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej wraz z instalacją, konfiguracją i implementacją środowiska na potrzeby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Pliki do pobrania