Wyjaśnienia w sprawie utrudnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w NZOZ Sanitas w Brzegu

24.02.2015

Wyjaśnienia w sprawie utrudnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w NZOZ Sanitas w Brzegu