Komunikat

07.01.2015

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
iż w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
ambulatoryjna opieka specjalistyczna wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w poniższym zakresie wynosi:

kod zakresu

nazwa zakresu

cena oczekiwana

obszar kontraktowania

02.7250.072.02

BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)

8,25

województwo