Komunikat

07.01.2015

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w poszczególnych zakresach wynosi:

Kod zakresu

Nazwa zakresu

Cena oczekiwana

Obszar kontraktowania

07.0000.213.02

ŚWIADCZENIA ORTODONCJI
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1,20

powiat

07.0000.218.02

ŚWIADCZENIA
OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

1,08

gmina

07.0000.221.02

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
DO  UKOŃCZENIA 18 R. Ż.

1,10

gmina


Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 24.04.2014r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawieranie umów w rodzaju leczenie stomatologiczne od 1 lipca 2014 r. do 31.12.2016 r. w zakresie :

nazwa

nazwa jednostki administracyjnej

ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.

P. głubczycki

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

G. Głogówek, Głogówek

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO  UKOŃCZENIA 18 R. Ż.

G. Głogówek, Głogówek

Termin składania ofert do dnia 09.05.2014r. godz. 16.00. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładce Kontraktowanie 2014.

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 14.04.2014r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawieranie umów w rodzaju: leczenie stomatologiczne w następujących zakresach:

zakres

Kod terytorialny

obszar

ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO CHIRURGICZNYM LECZENIU NOWOTWORÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI

16

OPOLSKIE

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

1601034, 1601035

Grodków, Grodków

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

1607082

Pakosławice

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

1601052

Lubsza

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

1607014, 1607015

Głuchołazy, Głuchołazy

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

1604032

Lasowice Wielkie

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

1602022

Branice

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE UDZIELANE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM

1601, 1604, 1606

brzeski, kluczborski, namysłowski

ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII

1601, 1604, 1606

brzeski, kluczborski, namysłowski

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO  UKOŃCZENIA 18 R. Ż.

1601034, 1601035

Grodków, Grodków

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO  UKOŃCZENIA 18 R. Ż.

1604032

Lasowice Wielkie

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO  UKOŃCZENIA 18 R. Ż.

1601052

Lubsza

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO  UKOŃCZENIA 18 R. Ż.

1607082

Pakosławice

PROGRAM ORTODONTYCZNEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI Z WRODZONYMI WADAMI CZĘŚCI TWARZOWEJ CZASZKI

16

OPOLSKIE

Termin składania ofert do dnia 30.04.2014r. godz. 16.00. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładce Kontraktowanie 2014


kod zakresu Nazwa zakresu Cena oczekiwana Obszar kontraktowania
07.000.217.02 Świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszzki 1,60 województwo
07.000.218.02 Świadczenia ogólnostomatologiczne 1,08 gmina
07.000.219.02 Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym 4,00 grupa powiatów
07.000.220.02 Świadczenia chirurgi stomatologicznej i periodontologii 1,50 powiat i grupa powiatów
07.000.221.02 Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. 1,10 gmina
07.1820.152.10 Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki 200,00 województwo