Komunikat

08.01.2015

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 26.02.2014r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawieranie umów od 1 lipca 2014 r. w rodzaju:
rehabilitacja lecznicza

Termin składania ofert do dnia 13.03.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładce Kontraktowanie 2014 r.


Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
iż w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w poniższych zakresach wynosi:

kod zakresu świadczeń (kontraktowany)
nazwa zakresu świadczeń (kontraktowany)
Obszar planowania /kontraktowania (województwo, powiat, gmina, dzielnica, grupa powiatów, grupa gmin, grupa dzielnic, inne)
oczekiwana cena jednostki rozliczeniowej w zł
05.1300.207.02 LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA województwo 1,10
05.1310.208.02 FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA powiat 1,10
05.2300.021.02 REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM województwo 1,15
05.2300.022.02 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM województwo 1,15
05.2300.023.02 REHABILITACJA SŁUCHU I MOWY województwo 1,90
05.4300.300.02 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH  STACJONARNYCH grupa powiatów 1,10
05.4300.309.02 REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA  W WARUNKACH STACJONARNYCH województwo 1,25
05.4306.300.02 REHABILITACJA  NEUROLOGICZNA grupa powiatów 1,06
05.4308.300.02 REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH  STACJONARNYCH województwo 1,15