Złożenie odwołania na postepowanie nr 08-18-000198/PSY/04/1/04.1700.001.02/01

15.06.2018

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 r. oferent: TOWARZYSTWO ROZWOJU RODZINY, ul. ks. Konstantego Damrota 6/1, Opole, złożył odwołanie na postępowanie nr: 08-18-000198/PSY/04/1/04.1700.001.02/01; świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych

Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy na podstawie tego postępowania do czasu jego rozpatrzenia