Komunikat dla świadczeniodawców

21.05.2014

Rozliczenie świadczeń ponadlimitowych wykonanych w 2013 roku – protokoły wysłane przez Oddział Funduszu do świadczeniodawców w dniach 5 i 6 lutego 2014 r.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniach 5 i 6 lutego 2014 roku Oddział Funduszu przekazał świadczeniodawcom w portalu internetowym system zarządzania obiegiem informacji SZOI (numer komunikatu: 610207, 610548, 610569, 610692) protokoły rozliczające świadczenia ponadlimitowe wykonane w 2013 roku. Oddział Funduszu prosi świadczeniodawców, którzy otrzymali komunikat numer 610207, 610548, 610569 lub 610692 o dostarczenie do Oddziału Funduszu podpisanych protokołów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2014 roku.

Jednocześnie Oddział Funduszu uprzejmie przypomina, że szczegółowe informacje w sprawie rozliczenia świadczeń ponadlimitowych przekazane zostały wszystkim świadczeniodawcom w dniu 8 stycznia 2014 roku w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Oddziału pod adresem LINK oraz w komunikacie numer 609622, który zamieszczony został w portalu SZOI w dniu 4 lutego 2014 roku.

Ponadto Oddział Funduszu prosi świadczeniodawców, którzy mają błędy w sprawozdawczości świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych w 2013 roku o podjęcie działań mających na celu ich wyeliminowanie. Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej objętych błędami udostępniony jest w portalu internetowym system zarządzania obiegiem informacji (SZOI) w zakładce wykaz produktów z problemami (menu: Umowy -> Lista umów -> przy konkretnej umowie w operacjach: bieżące rozliczenie -> wykaz pozycji z problemami). Uwaga dotyczy tylko tych świadczeń opieki zdrowotnej, które w portalu SZOI oznaczone są problemami o wadze „błąd”.

Kontakt:

  1. w sprawie protokołów rozliczających świadczenia ponadlimitowe wykonane w 2013 roku
    – tel. (022) 582-83-24, 582-83-25,
  2. w sprawie rozliczenia umów – tel.: (22) 582 81 26 lub (22) 279 76 22,
    mail: smu@nfz-warszawa.pl

Sławomir Adam Tarka
Zastępca Dyrektora ds. Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych Mazowieckiego OW NFZ

Warszawa, 06 lutego 2014 roku