Kontraktowanie 2014

21.05.2014

W związku z zapisami art. 214.1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U.2013.217) o działalności leczniczej, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że od dnia 1 lipca 2014 roku czas pracy fizjoterapeutów realizujących świadczenia w ramach umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza wynosi przeciętnie 37 godzin i 55 minut (etat przeliczeniowy) na tydzień w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Warszawa, 11 lutego 2014 roku