W związku z artykułem, jaki ukazał się w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 24 lutego 2014 roku pt. Pomoc na papierze Opolski Oddział

24.02.2015

W związku z artykułem, jaki ukazał się w Nowej Trybunie Opolskiej dnia 24 lutego 2014 roku pt. Pomoc na papierze Opolski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia.

W związku z artykułem, jaki ukazał się w Nowej Trybunie Opolskiej  dnia 24 lutego 2014 roku pt. Pomoc na papierze Opolski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia:
W Województwie Opolskim umowę na udzielanie świadczeń w rodzaju Leczenie Stomatologiczne             w zakresie – Stomatologicznej Pomocy Doraźnej posiadają:

  1. Prywatna Praktyka Stomatologiczna "Dental Studio" s.c. Katarzyna Kowaluk-Knuth i Maciej Knuth – Opole, ul. Mickiewicza 2-4/214, telefon: 519851981
  2. Zakład Usług Medycznych KAMMED spółka z o.o., Brzeg , ul. Ziemi Tarnowskiej 3, telefon: 508259499

Dyżur bólowy w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej pełniony jest codziennie od godziny 19.00 do 7.00 rano w dni powszednie, w sobotę, niedzielę i święta całodobowo.
Opisany w artykule Świdczeniodawca  w dniach od 20.02.2014r. do 2.03.2014r. przebywa na urlopie. Świadczeniodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w załączniku do  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – dopełnił wszelkich formalności związanych z planowaną przerwą w udzielaniu świadczeń,  po czym uzyskał zgodę Oddziału na urlop.
OOW NFZ w dniu 12.02.2014r. umieścił stosowną informację, o przerwie w udzielaniu świadczeń przez Prywatną Praktykę Stomatologiczną "Dental Studio" s.c. wskazując równocześnie ubezpieczonym województwa opolskiego miejsce gdzie można uzyskać pomoc medyczną w tym zakresie.
Należy pamiętać, że umowy w rodzaju Leczenie Stomatologiczne w Opolskim Oddziale obowiązują do 30 czerwca 2014r. i nie wiadomo czy zostaną złożone oferty na ten zakres świadczeń w nowym postępowaniu. Jako Oddział posiadamy informacje od naszych świadczeniodawców że, z obawy o bezpieczeństwo lekarzy udzielających świadczenia medyczne w różnych godzinach wieczornych i nocnych będą zmuszeni zrezygnować z umowy z OOW NFZ. W miesiącu wrześniu 2013r. miał miejsce napad rabunkowy na dyżurującego lekarza w wyniku którego dokonano zaboru pieniędzy i leków z gabinetu.
Pragnę przypomnieć Pacjentom, że na stronie internetowej Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ www.nfz-opole.pl w zakładce PACJENT, a następnie NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA – znajduje się   WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA POMOCY W SYTUACJI NAGŁEGO POGORSZENIA SIĘ STANU ZDROWIA – w tym Stomatologiczna Pomoc Doraźna oraz Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. Wszelkie zmiany dotyczące harmonogramu czasu pracy oraz miejsc udzielania świadczeń o których mowa wyżej aktualizowane są na bieżąco przez OOW NFZ.

Rzecznik Prasowy
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ