Komunikat dla świadczeniodawców

20.05.2014

W związku z obowiązkiem zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego na 2014 r. i lata następne, Mazowiecki OW NFZ wyznacza termin na uzgodnienie warunków finansowych na 2014 r. – do dnia 10 grudnia 2013 r.

Warszawa, 29 listopada 2013 roku