Komunikat

08.01.2015

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 26.02.2014r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawieranie umów od 1 lipca 2014 r. w rodzaju: leczenie stomatologiczne

Termin składania ofert do dnia 13.03.2014r. godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładce Kontraktowanie 2014 r.


Kod zakresu Nazwa zakresu Cena oczekiwana Obszar kontraktowania
07.0000.213.02 Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. 1,20 powiat i grupa powiatów
07.0000.214.02 Świadczenia protetyki stomatologicznej 1,20 powiat i grupa powiatów
07.0000.217.02 Świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki 1,60 województwo
07.0000.218.02 Świadczenia ogólnostomatologiczne 1,08 gmina
07.0000.219.02 Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym 4,00 grupa powiatów
07.0000.220.02 Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii 1,50 powiat i grupa powiatów
07.0000.221.02 Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. 1,10 gmina
07.1820.118.10 Program ortodontycznej opieki 200,00 województwo
07.1850.118.03 Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin) 350,00 województwo