Złożenie odwołania na postepowanie nr 08-18-000104/AOS/02/3/02.7220.072.02/01

15.06.2018
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 r. oferent: Zakład Rentgena i USG-Wyrobek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Smoleńsk 25a/2, Kraków, złożył odwołanie na postępowanie nr: 08-18-000104/AOS/02/3/02.7220.072.02/01; badania tomografii komputerowej (TK).
Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy na podstawie tego postępowania do czasu jego rozpatrzenia