Na ferie z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego

21.05.2014

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego przed feriami na Mazowszu, NFZ Mazowsze zwiększył liczbę konsultantów odpowiadających na pytania ubezpieczonych pod numerem całodobowej infolinii (22) 456 74 01. Przypominamy, że podpisany wniosek o wydanie EKUZ można przesłać pocztą, e-mailem, za pośrednictwem systemu ePUAP, faksem bądź złożyć go osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ.

Od 1 stycznia 2014 r. mazowiecki oddział NFZ wydał 21 tys. kart. W styczniu w siedzibie oddziału przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie każdego dnia EKUZ odbierało średnio 400 ubezpieczonych. W lutym – ponad 1000! Z analiz wniosków o wydanie EKUZ wynika, że hitem sezonu zimowego 2013/2014 są Austria, Niemcy i Włochy.

Skąd wziąć EKUZ? Wystarczy wypełnić wniosek o wydanie karty, znajdujący się na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia TUTAJ. Można go wypełnić ręcznie lub zrobić to w wersji elektronicznej. Podpisany wniosek można przesłać do NFZ pocztą, e-mailem, za pośrednictwem systemu ePUAP bądź faksem. Więcej informacji TUTAJ. EKUZ zostanie przekazana we wskazany we wniosku sposób – wciągu 5 dni kartę można odebrać osobiście w oddziale bądź delegaturze NFZ Mazowsze lub wskazać adres, na który zostanie przesłana.

Jeśli ubezpieczonemu zależy na czasie, zapraszamy z wnioskiem do oddziału lub delegatury. Karta zostanie wydana „od ręki”.

UWAGA! Każdy kto stara się o kartę EKUZ i jest zgłoszony do ubezpieczenia rodzica jako uczeń lub student musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta.

Dlaczego warto mieć EKUZ? Na podstawie karty ubezpieczonym w NFZ przysługują świadczenia zdrowotne niezbędne z medycznego punktu widzenia. O tym, jakie to świadczenia, każdorazowo decyduje lekarz, biorąc pod uwagę charakter świadczenia oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w państwie członkowskim UE/EFTA.

EKUZ ważny jest przez 6 miesięcy.

Kontakt z NFZ Mazowsze:

Miejscowość Ulica Telefon Faks
Warszawa Chałubińskiego 8 tel.: (22) 456 74 01 faks: (22) 582 84 21
Ciechanów 17 Stycznia 7 tel.: (23) 680 84 22 faks: (23) 680 84 20
Ostrołęka Kościuszki 45 tel.: (29) 753 90 00 faks: (29) 753 90 01
Płock Padlewskiego 18 c tel.: (24) 352 90 00 faks: (24) 352 90 02
Radom Piastowska 4 tel.: (48) 670 96 11 do 15 faks: (48) 670 96 02
Siedlce Piłsudskiego 4 tel.: (25) 785 12 00 faks: (25) 785 12 38
 

Skany wypełnionych i podpisanych wniosków można przesłać na adres: dos@nfz-warszawa.pl

Warszawa, 12 lutego 2014 roku