Ogłoszenie listy kandydatów, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze pracowników nr 05/2016

27.04.2016

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze pracowników nr 05/2016
na stanowisko
SPECJALISTY
w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym OOW NFZ–1osoba

 

1

Pani Marta Kulon

zam. Opole

godz. 10.00

2.

Pan Arkadiusz Sowiński

zam. Opole

godz. 10.20

 

Wyżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 29 kwietnia 2016 roku (piątek)
na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w siedzibie Opolskiego Oddziału NFZ
przy ul. Głogowskiej 37 ( II piętro – sekretariat), zgodnie z podanym wyżej harmonogramem.

 

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się na nabór z dokumentem tożsamości.

Opole, 2016-04-26

Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń