Ogłoszenie listy kandydatów, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze pracowników nr 07/2016

19.05.2016

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze pracowników nr 07/2016
na stanowisko
Starszego Referenta
w Wydziale Współpracy Międzynarodowej OOW NFZ–1osoba

1

Natalia Rerich

zam. Opole

godz. 11.00

2

Elżbieta Matuszewska

zam. Opole

godz. 11.20

3

Bożena Redel-Małczak

zam. Opole

godz. 11.40

4

Paweł Rędziński

zam. Opole

godz. 12.00

Wyżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 23 maja 2016 roku (poniedziałek)
na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w siedzibie Opolskiego Oddziału NFZ
przy ul. Głogowskiej 37 ( II piętro – sekretariat), zgodnie z podanym wyżej harmonogramem.

Prosimy o zgłoszenie się na nabór z dokumentem tożsamości.

Opole, 2016-05-19

Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń