Komunikat

07.01.2015

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
iż w związku z ogłoszeniem konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna wartość oczekiwanej ceny jednostki rozliczeniowej w poniższych zakresach wynosi:

kod zakresu nazwa zakresu cena oczekiwana obszar kontraktowania
02.1010.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII 9,20 powiat