7 grudnia – Dzień Otwarty: Załóż konto w ZIP, otrzymasz praktyczny przewodnik po systemie ochrony zdrowia!

20.05.2014

W najbliższą sobotę, 7 grudnia, w NFZ Mazowsze dzień otwarty. Od 8:00 do 16:00 zapraszamy po odbiór haseł dostępu do ZIP. Pierwsze 100 osób, które 7 grudnia założą w Warszawie konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta otrzyma książkę Tomasza Filarskiego i Tomasza Sroki pt. „Zrozumieć prawa pacjenta”. Ze swojego indywidualnego konta w ZIP korzysta już ponad 56 tysięcy mieszkańców Mazowsza.

Początek grudnia to także dobry moment aby wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) z myślą o sezonie narciarskim. Ferie zimowe na Mazowszu już od 17 lutego!

Wydany w ramach Akademii NFZ przewodnik „Zrozumieć prawa pacjenta” w sposób przystępny wyjaśnia podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji ochrony zdrowia. Opisuje zarówno zasady udzielania świadczeń w kraju i zagranicą, jak i prawa pacjenta w jego relacjach z instytucjami ochrony zdrowia. Recenzujący książkę prof. Andrzej Zoll stwierdził: „(…) otrzymałem do recenzji wysoce kompetentne i kompletne opracowanie, niezwykle potrzebne pacjentom, a także personelowi medycznemu”.

Jak utworzyć konto osobiste w ZIP i dlaczego warto?

To proste! Wystarczą 3 kroki:

  1. Przyjdź do siedziby NFZ Mazowsze lub delegatury, zabierz dowód osobisty lub paszport.
  2. W NFZ otrzymasz osobisty login i hasło.
  3. Następnego dnia zaloguj się na stronie zip.nfz.gov.pl.

Portal Zintegrowany Informator Pacjenta (zip.nfz.gov.pl) składa się z czterech głównych części. Serwis informacyjny „Twój Portal” oraz informator „Gdzie się leczyć” są ogólnodostępne. Sprawdzisz tu m.in. w których szpitalach i przychodniach możesz leczyć się bezpłatnie w ramach powszechnego ubezpieczenia, a także jak dojechać do tych placówek i w jakich godzinach są otwarte.

Zakładając osobiste konto w ZIP otrzymasz dodatkowo dostęp do informacji zawartych w „Rejestrze Usług Medycznych” oraz na stronie „Prawo do świadczeń zdrowotnych”. Naprawdę warto! Dowiesz się wtedy:

  • Czy jesteś ubezpieczony (eWUŚ).
  • Na jakim etapie realizacji jest złożone w NFZ skierowanie do sanatorium.
  • Ile za Twoje leczenie płaci NFZ.
  • Jaką kwotę NFZ dopłacił do wykupionych przez Ciebie leków.
  • Gdzie złożyłeś deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej pierwszego kontaktu.
  • Kiedy otrzymałeś refundowane przedmioty ortopedyczne .

Czym j jest EKUZ i skąd ją wziąć?

Karta uprawnia w nagłych przypadkach do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

Wystarczy wypełnić wniosek o wydanie karty i przynieść go do siedziby oddziału NFZ bądź delegatury (podpisany wniosek można także przesłać pocztą, e-mailem, za pośrednictwem systemu ePUAP bądź faksem). Karta wydawana jest „od ręki”. Jeśli wniosek prześlemy, EKUZ zostanie przekazana we wskazany we wniosku sposób – kartę można odebrać osobiście w oddziale bądź delegaturze NFZ Mazowsze lub wskazać adres, na który zostanie przesłana.

UWAGA! Każdy zgłoszony do ubezpieczenia rodzica jako uczeń lub student musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ważna jest przez 6 miesięcy.

Czekamy na ubezpieczonych w stołecznej siedzibie NFZ Mazowsze i delegaturach od 8.00 do 16.00:

miejscowość ulica telefon faks
Warszaawa Chałubińskiego 8 tel.: (22) 456 74 01 faks: (22) 582 84 17
Ciachanów 17 stycznia 7 tel.: (23) 672 35 85 faks: (23) 672 42 12
Ostrołęka Kościuszki 45 tel.: (29) 764 62 02 faks: (29) 764 62 07
Płock Padlewskiego 18 c tel.: (24) 269 18 43 faks: (24) 269 18 42
Radom Piastowska 4 tel.: (48) 369 84 70 faks: (48) 369 84 75
Siedlce Piłsudskiego 4 tel.: (25) 644 83 78 faks: (25) 644 84 25

Skany wypełnionych i podpisanych wniosków o EKUZ można przesłać na adres: dos@nfz-warszawa.pl

Warszawa, 04 grudnia 2013 roku