Komunikat

07.01.2015

KOMUNIKAT DLA OFERENTÓW
DOTYCZY: OCZEKIWANYCH CEN JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH W KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE – LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe – LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGOwartość ceny oczekiwanej jednostki rozliczeniowej dla w/w zakresu wynosi  1,00 zł dla świadczeń związanych z substancjami czynnymi oraz 52,00 zł dla świadczeń związanych z obsługą (leczeniem).