Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia w postępowaniach w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

30.05.2018

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia w postępowaniach w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w ogłoszeniach konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ogłoszonymi w dniu 23.04.2018 r., oznaczonymi kodami:

 • 08-18-000131/PSY/04/1/04.4742.021.02/01
 • 08-18-000135/PSY/04/1/04.4732.021.02/01
 • 08-18-000139/PSY/04/1/04.1701.001.02/01
 • 08-18-000146/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 08-18-000147/PSY/04/1/04.4700.021.02/01
 • 08-18-000157/PSY/04/1/04.4700.021.02/01
 • 08-18-000166/PSY/04/1/04.5172.003.02/01
 • 08-18-000168/PSY/04/1/04.2702.020.02/01
 • 08-18-000169/PSY/04/1/04.4744.001.02/01
 • 08-18-000177/PSY/04/1/04.4701.001.02/01
 • 08-18-000198/PSY/04/1/04.1700.001.02/01

 

zmianie ulega termin rozstrzygnięcia postępowań – z  dnia 06.06.2018r. na dzień 08.06.2018r.

Inne postanowienia w treści ogłoszenia wyżej wskazanych postępowań nie ulegają zmianie.