Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

05.10.2021

W dniu 5 października 2021 r.  zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie:

  • program lekowy – leczenie choroby cushinga
  • program lekowy – leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych

 

– na terenie województwa opolskiego – cena oczekiwana 1,00 zł

  • Harmonogram postępowania konkursu ofert:
  • Ogłoszenie postępowania  5 października 2021 r.
  • Składanie ofert  do 19 października 2021 r. godz. 16:00
  • Otwarcie ofert – 21 października 2021 r. godz. 9:00
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 5 listopada 2021 r. 16:00