Informacja dot. zakończenia naboru na stanowisko STARSZEGO REFERENTA w Wydziale Księgowości – ogłoszenie nr 08/2016

13.06.2016

Procedura naboru nr 08/2016 została zakończona bez wyłonienia kandydata na stanowisko Starszego Referenta w Opolskim Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Opole, 2016-06-13

Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń