Komunikat dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne

21.05.2014

Informujemy, że zmienia się wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Od 1 lipca br. potwierdzane będą tylko zlecenia wystawione na nowym druku. Do tego czasu dopuszcza się stosowanie zarówno wzoru nowego, jak i dotychczas obowiązującego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, zarządzenie nr 9/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Warszawa, 13 marca 2014 roku