Kontraktowanie 2014

21.05.2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 21.03.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne.

Harmonogram postępowania konkursowego:

Ogłoszenie postępowań – 21.03.2014 r.

Składanie ofert – 03.04.2014 r.

Otwarcie ofert – 07.04.2014 r.

Rozstrzygnięcie postepowań – 06.06.2014 r.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Warszawa, 21 marca 2014 roku