Aktualizacja eksploatowanego przez Opolski Oddział Wojewódzki NFZ oprogramowania F-Secure Anti-Virus for Windows…

20.01.2014
Zamówienia publiczne – 2014

Aktualizacja eksploatowanego przez Opolski Oddział Wojewódzki NFZ oprogramowania F-Secure Anti-Virus for Windows Servers oraz F-Secure Client Security.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Pliki do pobrania