Kontraktowanie 2014

22.05.2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 28.03.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne, w zakresie geriatria – hospitalizacja.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowań – 28.03.2014 r.
  • Składanie ofert –14.04.2014 r.
  • Otwarcie ofert – 15.04.2014 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowań – 05.05.2014 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Warszawa, 28 marca 2014 roku