Kontraktowanie 2014

22.05.2014

W dniu 4 kwietnia 2014 roku zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, na obszarze miasto Siedlce, powiat siedlecki.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowania – 04.04.2014 r.
  • Składanie ofert – 18.04.2014 r.
  • Otwarcie ofert – 23.04.2014 r. godz. 10.00
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 21.05.2014 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
Delegatura w Siedlcach
tel.: 25/785-12-18, 785-12-19, 785-12-11

Warszawa, 04 kwietnia 2014 roku