Komunikat dla świadczeniodawców

22.05.2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie informuje, że zaopatrzenie pacjenta w refundowane rękawy i nogawice uciskowe – zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia – powinno być realizowane bezpośrednio po przebytej rehabilitacji, w celu osiągnięcia właściwych efektów leczniczych przy obrzękach limfatycznych.

Pomiary, niezbędne do wykonania produkcji tych wyrobów, powinny być zatem wykonywane przez osoby do tego przygotowane, które faktycznie pracują z pacjentami z obrzękami. Karta pomiaru, wypełniona przez osobę, która prowadziła rehabilitację pacjenta, bezpośrednio po przebytej rehabilitacji, powinna być dołączona do zlecenia wystawionego przez uprawnionego lekarza.

Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
Tel. 22/279 29 46 do 51

Warszawa, 10 kwietnia 2014 roku