Komunikat dla świadczeniodawców

22.05.2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 11.04.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w Ramach Opieki Długoterminowej.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowań – 11.04.2014 r.
  • Składanie ofert do 28.04.2014 r.
  • Otwarcie ofert – 30.04.2014 r.
  • Rozstrzygnięcie postepowań – 18.06.2014 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Warszawa, 11 kwietnia 2014 roku