Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

1 września 2023 r. – Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

01.09.2023

Dnia 1 września 2023 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie:

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII wraz zakresem skojarzonym:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE na terenie: województwa opolskiego

cena oczekiwana: 1,63 zł

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII wraz zakresem skojarzonym:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE na terenie: powiatukrapkowickiego

cena oczekiwana: 1,71 zł

 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII wraz zakresem skojarzonym:

 • ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

na terenie: miasta Opole

cena oczekiwana: 1,70 zł

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII wraz zakresem skojarzonym:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

na terenie: województwa opolskiego

cena oczekiwana: 1,73 zł

 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI wraz zakresem skojarzonym:

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

na terenie: województwa opolskiego

cena oczekiwana:  1,69 zł

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII wraz zakresem skojarzonym:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-AOP

na terenie: miasta Opole

cena oczekiwana:  1,70 zł

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII wraz zakresem skojarzonym:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA, ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

na terenie: miasta Opole

cena oczekiwana:  1,71 zł

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII wraz zakresem skojarzonym:
 • POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
 • ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES
 • SKOJARZONY Z 02.1450.001.02,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII- AOP

na terenie:  gminy Głogówek

cena oczekiwana:  1,68 zł

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII wraz zakresem skojarzonym:
 • POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
 • ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII- AOP

na terenie grupy gmin: Chrząstowice, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Murów, Ozimek, Ozimek, Popielów, Turawa

cena oczekiwana: 1,68 zł

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII wraz zakresem skojarzonym:
 • ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W PROKTOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1506.001.02,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA na terenie: województwa opolskiego

cena oczekiwana:  1,69 zł

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI

na terenie: województwa opolskiego

cena oczekiwana: 1,67 zł

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII wraz zakresem skojarzonym:

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

Na terenie powiatów: nyski, prudnicki

cena oczekiwana: 1,73 zł

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ wraz zakresem skojarzonym:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ-WIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

na terenie: województwa opolskiego

cena oczekiwana: 1,63 zł

 

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ wraz zakresem skojarzonym:
 • ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ- AOP

na terenie: miasta Opola

cena oczekiwana: 1,70 zł

 

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI wraz zakresem skojarzonym:
 • ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02, ŚWIADCZENIA WZAKRESIE OKULISTYKI – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

na terenie: powiatu strzeleckiego

cena oczekiwana:  1,65 zł

 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII wraz zakresem skojarzonym:

 • ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

na terenie: powiatu krapkowickiego

cena oczekiwana: 1,70 zł

 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII wraz zakresem skojarzonym:

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-AOP

Na terenie: powiatu krapkowickiego

cena oczekiwana: 1,73 zł

 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ wraz zakresem skojarzonym:

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA,
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

na terenie: województwa opolskiego

cena oczekiwana: 1,67 zł

 

Harmonogram postępowania w trybie konkursu ofert:

 • Ogłoszenie postępowania: 1 września 2023
 • Składanie ofert: do 15 września 2023 r. godz. 16:00
 • Otwarcie ofert: 20 września 2023 godz. 9:00
 • Rozstrzygnięcie postępowania: 13 października 2023 16:00
 • Okres obowiązywania umowy: 1 listopada 2023 r. – 30 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2023 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia  (https://www.nfz-opole.pl/dla-swiadczeniodawcy/portal-swiadczeniodawcy/)

Dodatkowo, celem realizacji obowiązku wynikającego w art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2022 poz. 2561 z późn. zm.), dotyczącego opinii o celowości inwestycji (OCI), przekazujemy w załączeniu wzór oświadczenia oferenta.
Wypełnione oświadczenie należy załączyć do oferty.

Oświadczenie oferenta o celowości inwestycji (OCI)

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 77 54 95 379