Personel medyczny

Personel medyczny

Dla Personelu Medycznego:

lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów

Informacje dotyczą lekarzy, lekarzy dentystów pielęgniarek i położnych, oraz farmaceutów, wystawiających, bądź chcących wystawiać recepty refundowane w ramach prowadzonych prywatnych praktyk, pracujących w podmiotach prowadzących działalność komercyjną (poza kontraktem z NFZ) oraz dla siebie/dla rodziny (w przypadku farmaceutów tylko pro auctore, pro familia)

Lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne, oraz farmaceuci, którzy nie posiadali nigdy umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych, a także lekarze i lekarze dentyści, którzy posiadali wcześniej takie umowy, ale od 11 grudnia 2015 nie dokonali aktualizacji w Portalu Personelu, w celu możliwości generowania zakresów numerów recept, powinni złożyć stosowny wniosek.


Wydział Gospodarki Lekami

e-mail: sekretariat.wgl[at]nfz-opole.pl

[at] = @

telefony:

Refundacja i ordynacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę
77 54 95 279

Składanie wniosków o uzyskanie dostępu do Portalu NFZ oraz uzyskanie uprawnienia do pobierania, nadawanych przez Fundusz, numerów recept

77 54 95 277

77 54 95 283

Leczenie szpitalne – chemioterapia, programy zdrowotne (lekowe), terapeutyczne programy zdrowotne
77 5495 275

Infolinia leków 75+

77 4020 125

godziny pracy:
od poniedziałku do piątku godz. 8.00 – 16.00