Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący rejestracji pacjentów zakwalifikowanych do kategorii medycznej „przypadek pilny”

01.07.2015

Opolski OW NFZ przypomina, iż w przypadku świadczeń specjalistycznych udzielanych
w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, na które wymagane jest skierowanie, świadczeniodawca bierze pod uwagę kategorię medyczną, wskazaną na skierowaniu wystawionym przez lekarza kierującego, jeżeli została określona. W szczególności, jeżeli na skierowaniu określona została kategoria medyczna „pilny”, świadczeniodawca zobowiązany jest dokonać rejestracji pacjenta na liście oczekujących dla przypadków pilnych, wyznaczając termin udzielenia świadczenia zgodny z informacją o pierwszym wolnym terminie przekazywaną cotygodniowo do Oddziału. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej nie jest upoważniony do podważenia zasadności określenia kategorii medycznej na skierowaniu przez lekarza kierującego.

 

 

Podstawa prawna: §2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r.
w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U.2005.200.1661).

Źródło: Wydział Obsługi Klientów