Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikatu dla świadczeniodawców w związku ze sprawozdawczością dotyczącą badań diagnostycznych wykonanych w ramach…

18.06.2014

Komunikatu dla świadczeniodawców w związku
ze sprawozdawczością dotyczącą badań diagnostycznych wykonanych w ramach świadczeń udzielonych przez lekarza POZ.
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZA I PÓŁROCZE
2014 r.
komunikat XML typu: ZBPOZ –
„Komunikat szczegółowy NFZ danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych
w ramach POZ”.
Żródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej