Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia w postępowaniu w rodzaju rehabilitacja lecznicza

21.07.2015

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia w postępowaniu w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w ogłoszeniu konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, ogłoszonym w dniu 10.06.2015 r., oznaczonym kodem 08-15-000031/REH/05/1/05.2301.022.02/01 zmianie ulega termin rozstrzygnięcia postępowania – z dnia 21.07.2015 r. na dzień 23.07.2015 r.

Inne postanowienia w treści ogłoszenia wyżej wskazanego postępowania nie ulegają zmianie.