Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW DOTYCZĄCY SMPT

30.07.2015

Niezależnie od terminu aktualizacji aplikacji internetowej SMPT i dostosowania jej do zmian w opisach programów lekowych, publikowanych raz na 2 miesiące w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, przedmiotowe zmiany wchodzą w życie z dniem obowiązywania w/w obwieszczenia Ministra Zdrowia.