Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie odwołania Konkursu ofert nr 08-15-000035/AOS/02/4/02.1020.002.01/01

31.07.2015

Działając na podstawie § 3 ust 2 pkt 11  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2014r. poz1980), a także w związku z zapisem zawartym w Ogłoszeniu o Konkursie Ofert Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu  Zdrowia odwołuje z dniem 31.07.2015r. postępowanie w trybie Konkursu Ofert nr:

 08-15-000035/AOS/02/4/02.1020.002.01/01 KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ

Dyrektor OOW NFZ