Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Postępowanie w rodzaju: – Leczenie Szpitalne – programy zdrowotne (lekowe): program lekowy – leczenie neowaskularnej

25.08.2015

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 25.08.2015 r. zostało ogłoszone postępowanie w rodzaju:

– Leczenie Szpitalne – programy zdrowotne (lekowe): program lekowy – leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wieki (AMD) na terenie województwa opolskiego

 

Termin składania ofert do dnia 08.09.2015r. godz. 16.00