Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat AOTMiT

25.08.2015

Komunikat  AOTMiT

 

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) oraz zgodnie z planem taryfikacji zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia

 

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 

zaprasza

 

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie leczenia szpitalnego, teleradioterapii paliatywnej, kardiochirurgii dziecięcej (procedury wysokospecjalistyczne), szpitalnych oddziałów ratunkowych, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń

 

Wszelkie informacje o postępowaniu, niezbędne świadczeniodawcom będą znajdowały się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja"