Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zielone światło dla nowych gabinetów stomatologicznych w szkołach

28.08.2015

Lokalizacja gabinetu stomatologicznego na terenie szkoły będzie dodatkowo punktowana przy ubieganiu się o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Taką zmianę wprowadza podpisana 27 sierpnia br. przez Prezesa NFZ nowelizacja zarządzenia dotyczącego leczenia stomatologicznego.

Celem zmian jest poprawienie dzieciom i młodzieży dostępności do świadczeń, a przede wszystkim prowadzenie skutecznej profilaktyki stomatologicznej u najmłodszych pacjentów.

Zarządzenie przewiduje, że w przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia i świadczenia ogólnostomatologiczne, będą dodatkowo punktowane oferty placówek mających gabinet stomatologiczny na terenie szkoły.

Zależy nam na tym, aby jak największa liczba dzieci miała dostęp do opieki stomatologicznej w swoich szkołach – podkreśla Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk. Chodzi przede wszystkim o stworzenie warunków do skutecznego prowadzenia profilaktyki stomatologicznej oraz wczesne wykrywanie i leczenie próchnicy u dzieci i młodzieży. Liczymy, że dzięki zarządzeniu uda się uruchomić szkolne gabinety  szczególnie w tych oddziałach wojewódzkich, w których dostępność do świadczeń stomatologicznych w szkołach jest niewystarczająca – dodaje Prezes NFZ.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2015 r.

 

Zarządzenie Nr 52/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego