Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

W związku z licznymi błędami dotyczącymi wprowadzonych do systemu danych identyfikujących pacjentów rozliczanych na…

13.06.2014

W związku z licznymi błędami dotyczącymi wprowadzonych do systemu danych identyfikujących pacjentów rozliczanych na podstawie przepisów o koordynacji OOW NFZ zwraca się z prośbą o śledzenie na bieżąco informacji pojawiających się na Portalu Świadczeniodawcy.
Dane przekazywane do OOW NFZ w systemie informatycznym a tym samym i w raporcie statystycznym systemu informatycznego bezwzględnie muszą się zgadzać z danymi umieszczonymi na dokumencie uprawniającym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.
W sytuacji wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości na fakturze, rachunku oraz
e-dokumencie, braku załączników lub wprowadzonych nie zgodnie z załączonym dokumentem ubezpieczenia płatność zostanie wstrzymana do czasu uzupełnienia bądź skorygowania błędu, co spowoduje przesuniecie terminu płatności odpowiednio o czas opóźnienia.
Żródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej