Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Ogłoszenie postępowania w trybie Rokowań w rodzaju Leczenie Szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

14.09.2015
  1. Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 27.08.2015 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie rokowań w rodzaju:

– program lekowy – leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c terapią bezinterferonową (icd-10 b 18.2)

 

Termin składania ofert do dnia 21.09.2015r. godz. 16.00.

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2015r. oraz w zakładce Kontraktowanie 2015