Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat Techniczny dotyczący eWUŚ

16.09.2015

Informuję, że w związku z wygaśnięciem ważności obecnego certyfikatu 19 września br., w dniu 17 września nastąpi zmiana certyfikatu dla serwera https://ewus.nfz.gov.pl. W związku z powyższym należy przetestować aplikacje komunikujące się z usługą eWUŚ poprzez WebService w celu sprawdzenia, czy zostały wytworzone zgodnie ze standardem obsługującym nowy certyfikat.

Nowy certyfikat jest podpisany algorytmem SHA-2. Obsługa standardu SHA-1 zostanie wyłączona.

W razie konieczności prosimy o dostosowanie Państwa aplikacji do obowiązujących standardów w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczeniobiorców związanej z potwierdzaniem w systemie eWUŚ swoich uprawnień.

Testowe środowisko dostępne jest pod adresem: 194.50.61.204

W celu przetestowania komunikacji w środowisku testowym, może być konieczna modyfikacja pliku hosts po stronie klienta.

Problemy techniczne po zmianie certyfikatu w dniu 17 września można zgłaszać telefonicznie pod nr 22 572 60 08.