Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Odwołanie – POLSKA GRUPA KARDIOLOGICZNA „PRO CORD” SPÓŁKA Z O.O.

16.09.2015

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 16.09.2015 roku wpłynęło odwołanie złożone przez:

POLSKA GRUPA KARDIOLOGICZNA „PRO CORD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

08R/20626

50-315 WROCŁAW ul. NOWOWIEJSKA 64-66/1A

 

Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy na podstawie tego postępowania do czasu jego rozpatrzenia.