Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zarządzenie Nr 31/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w…

13.06.2014

Zarządzenie Nr 31/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna
Żródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=6173