Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców

18.09.2015

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy została uruchomiona funkcjonalność umożliwiająca przekazywanie do Oddziału informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód oraz w formie indywidualnych praktyk w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, biorących udział w realizacji świadczeń.