Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zmiana zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  w sprawie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej….

13.06.2014

Zmiana zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  w sprawie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
Żródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=6174