Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

ZARZĄDZENIE NR 83/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 listopada 2015 r.

01.12.2015

Zarządzenie 83/2015/DSOZ z dnia 30 listopada 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne