Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców o konieczności pobierania zakresu numerów recept

15.12.2015

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o konieczności pobierania zakresu numerów recept do dnia 31.12.2015 r. w celu zabezpieczenia ciągłości udzielania świadczeń w okresie przejściowym tj. do momentu zakończenia zawierania umów na 2016 r