Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

18.01.2016

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

W związku z opublikowanym 12 stycznia br. zarządzeniem Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że:

  1. Załącznik nr 1 „Oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne” oraz kopię stosownych dokumentów należy złożyć wraz z dokumentami rozliczeniowymi dotyczącymi stycznia i sierpnia 2016 roku.
  2. Załącznik nr 6a „Oświadczenie o przekazaniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne”, należy składać co miesiąc wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

źródło – Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej