Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących na świadczenia endoprotezoplastyk rewizyjnych

22.01.2016

Komunikat dla świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących na świadczenia endoprotezoplastyk rewizyjnych

Narodowy Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1986) oraz otrzymanymi wytycznym z Ministerstwa Zdrowia od stycznia 2016 r. na listy oczekujących na rewizje po endoprotezoplastyce stawu biodrowego oraz stawu kolanowego prowadzone w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) nie są wpisywane nowe osoby. Na listach tych pozostają pacjenci oczekujących na świadczenie, wpisani do 31 grudnia 2015 r. Świadczeniodawcy mogą dokonywać w aplikacji aktualizacji wpisów dotyczących osób umieszczonych na liście, tj. zmieniać planowany termin udzielenia świadczenia lub skreślać z listy w przypadku np. udzielenia świadczenia, rezygnacji ze świadczenia przez pacjenta.

 

Pacjenci zgłaszający się do świadczeniodawcy w celu wykonania ww. świadczeń po 1 stycznia 2016 r. powinni być wpisani na listę oczekujących do komórki organizacyjnej, która wykonuje te świadczenia (tj. zwykle oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej).

 

Od 4 stycznia 2016 r. informacje z zakresu list oczekujących na rewizje po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i rewizje po endoprotezoplastyce stawu kolanowego nie są publikowane w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne.