Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż zbędnych elementów sieci terminalowej

21.03.2016

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu przy ul. Głogowskiej 37 ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż  zbędnych elementów sieci terminalowej

Ogłoszenie o sprzedaży

Załącznik nr 1 – Oferta

Załącznik nr 2 – Wzór umowy sprzedaży